W Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie prowadzona jest terapia zajęciowa dla Mieszkańców, która stwarza szansę wyrażenia siebie w takiej formie twórczości jaka odpowiada jego indywidualnym uzdolnieniom i możliwościom.
Terapia zajęciowa prowadzona jest przez instruktorów terapii zajęciowej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Zajęcia odbywają się w sali terapeutycznej, kuchenkach ogólnodostępnych na parterze i piętrze, w świetlicy, a także na świeżym powietrzu. Rodzaj zajęć jest dostosowany do potrzeb i możliwości mieszkańców w oparciu o Indywidualny Plan Wspierania Mieszkańca i tygodniowy plan zajęć terapeutycznych. Tematyka prac jest zgodna i dostosowana do danej pory roku oraz uroczystości i świąt obchodzonych w Naszym Domu.
Prowadzona terapia pracą opiera się na stałym i życzliwym kontakcie oraz współdziałaniu terapeutów z uczestnikami. Każdy z podopiecznych ma możliwość realizacji własnych pomysłów, pogłębiania swych zainteresowań i rozwijania ciekawości poznawczej, a przede wszystkim zdobywania nowych umiejętności.
Uczestnicy terapii zajęciowej biorą udział w wielu konkursach plastycznych, na których zdobywają nagrody i wyróżnienia.
W Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie prowadzone są następujące wiodące rodzaje terapii zajęciowej:
1. Ergoterapia - terapia pracą, zajęcia manualne
Metody ergoterapii: 1) hafciarstwo - haft richelieu, gobelinowy, krzyżykowy, hafty regionalne, 2) dziewiarstwo – szydełkowanie, robienie na drutach, 3) krawiectwo – szycie rzeczy użytkowych, reperowanie odzieży, 4) ogrodnictwo – prace ogrodnicze i porządkowe np. sadzenie, kopanie, sianie, 5) odlewy gipsowe – wyrabianie odlewów gipsowych, malowanie i ozdabianie
2. Socjoterapia – terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych w toku spotkań grupowych
Metody socjoterapii:
1) ludoterapia / zabawoterapia np. zabawy i gry dydaktyczne, 2) terapia ruchem – ćwiczenia ogólne usprawniające, 3) trening umiejętności społecznych – trening nawiązywania relacji, prowadzenie rozmów i podtrzymywania kontaktów, aktywne słuchanie, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, 4) rekreacja – silwoterapia: oddziaływanie pięknem przyrody oraz kontakt ze zwierzętami i przyrodą
3. Arteterapia - terapia przez sztukę
Metody arteterapii:
1) rysunek – rysowanie kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami, ołówkiem, 2) malarstwo – malowanie farbami plakatowymi, akwarelą, witrażowymi, do szkła, 3) rzeźba – masy plastyczne – masa solna, modelina, plastelina, masa papierowa itp. 4) sztuki użytkowe -witraż – na okna, drzwi, butelki itp. 5) zdobnictwo i dekoratorstwo: - ikebana – układanie kompozycji z suszonych i żywych kwiatów, roślin, owoców oraz darów natury, np. kory drzewa, szyszek, mchu, muszli, drewna, piór itp., kompozycje w wazonie, w ramach obrazów, koszykach, - dekoracje – okolicznościowe, świąteczne, np. stroiki Wielkanocne, Bożonarodzeniowe, wycinane ozdoby z papieru z okazji świąt i uroczystości, - wykorzystanie techniki decoupage. 6) muzykoterapia: - muzykoterapia bierna – muzyka aktywizująca, relaksacyjna, - muzykoterapia czynna – śpiewanie utworów znanych i lubianych, 7) biblioterapia – czytanie głośne fragmentów lub całości książki – tekstu przez Mieszkańca i rozmowa po przeczytaniu.
W godzinach popołudniowych odbywają się następujące zajęcia:
1) ćwiczenia manualne w zakresie motoryki małej (ćwiczenia usprawniające dłonie z wykorzystaniem piłek rehabilitacyjnych, pętli motorycznych puzzli,układanek, klocków, gniotków i masy plastycznej); 2) ćwiczenia logopedyczne; 3) nauka pisania, rozpoznawanie kolorów i kształtów; 4) spacery; 5) biblioterapia bierna w pokoju Mieszkańca – terapeuta czyta wybraną przez Mieszkańca książkę lub czasopismo; 6) gry stolikowe; 7) wspólne oglądanie programów telewizyjnych; 8) rozmowy i odwiedziny w pokojach; 9) terapia przyłóżkowa – dostosowana do możliwości i stanu zdrowia Mieszkańca; 10) zajęcia relaksacyjne; 11) trening pamięci.