Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie powołany został Uchwałą Rady Powiatu  w Sierpcu  Nr 160/XXX/ 2001 z dnia 15.XI.2001 r.

Budowa rozpoczęta została 12 czerwca 1998 r od poświęcenia terenu przez honorowego obywatela Szczutowa Ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego, a uroczyste otwarcie Domu przy współudziale władz państwowych miało miejsce  17.XII 2001 r. W grudniu 2001 roku w domu zamieszkali pierwsi mieszkańcy.

Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie jest placówką dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych. Otoczony jest pięknym, rekreacyjnym terenem. Malownicze krajobrazy mazowieckiej wsi, bogate w lasy i jeziora gwarantują pełny relaks i wypoczynek dla osób chcących spędzić tu „jesień swojego życia”.