Bilans jednostki str.1 str.2 str.3 str.4

Rachunek zysków i strat str.1 str.2 str.3

Zestawienie zmain w funduszu jednostki str.1 str.2 str.3

Wyciąg z danych zawartych w załączniku inf.dod.  str.1 str.2

Inforamcja dodatkowa str.1 str.2 str.3 str.4 str.5 str.6 str.7