Bilans jednostki budżetowej  str. 1, 2 ,3 ,4

Główne składniki środków trwałych str. 1, 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu  str. 1, 2

Informacja dodatkowa str. 1, 2, 3, 4, 5

Rachunek zysków i strat jednostki  str. 1, 2, 3

Stan odpisów aktualizujących należności

Wyciąg str. 1, 2

Zestawienie zmian w funduszu jednostki str. 1, 2, 3