Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców

Rehabilitacja w Domu Pomocy Społecznej jest indywidualną częścią procesu terapeutycznego, każdego Mieszkańca, na równi z innymi metodami leczenia. Stosowane metody rehabilitacyjne  usprawniają osoby niepełnosprawne fizycznie. Rehabilitacja jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb każdego Mieszkańca i prowadzona przez zespół terapeutyczny składający się z lekarza różnych specjalności, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarki, psychologa.                                                                                                                                                            Mieszkańcy Domu objęci są zajęciami z rehabilitacji ruchowej. Ćwiczenia lecznicze oraz zabiegi fizykoterapeutyczne prowadzone są w przyjaznej atmosferze. Dewizą naszego działania jest wysoki poziom świadczonych usług, kompleksowe podejście do rehabilitacji, pełen profesjonalizm oraz maksimum życzliwości dla każdego Mieszkańca.

      Mieszkańcy mogą korzystać z rehabilitacji codziennie od poniedziałku do piątku. Do ich dyspozycji jest sala gimnastyczna do ćwiczeń indywidualnych oraz zespołowych. wyposażona w: drabinki przyścienne, ATLAS, kozetki, materace, ławeczki rehabilitacyjne, UGUL (uniwersalny gabinet usprawniania ruchowego), rowerki treningowe, bieżnię,  stepper, twister, orbitrek, hantle, rotory do ćwiczeń kończyn górnych, dolnych oraz elektryczny rotor do kończyn dolnych  i inne. Natomiast salą ćwiczeń dla ciężko chorego mieszkańca jest pokój wyposażony w łóżko rehabilitacyjne. Zabiegi fizykoterapeutyczne i masaż wykonywane są w oddzielnych pomieszczeniach, wyposażonych w profesjonalny sprzęt typu masażer do stóp i masażery do ciała. Mieszkańcy są zaopatrywani przez DPS w sprzęt i pomoce ortopedyczne, takie jak: kołnierze ortopedyczne, protezy, wózki inwalidzkie, balkoniki, trójnogi, kule łokciowe, łóżka ortopedyczne, materace oraz poduszki przeciwodleżynowe i inne.

W Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie prowadzona jest rehabilitacja schorzeń narządu ruchu uszkodzonego w wyniku chorób: 1) neurologicznych, takich jak: porażenia i niedowłady połowicze w wyniku udarów mózgu, choroba Parkinsona, schorzenia zapalne i uszkodzenie pourazowe nerwów obwodowych, polineuropatia, stwardnienie rozsiane, dolegliwości bólowe kręgosłupa, pląsawica, 2) ortopedycznych, takich jak: zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych i kolanowych, stan po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego, stan po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach kończyn, schorzenia kręgosłupa w aspekcie ortopedycznym, schorzenia stawu kolanowego, barkowego–pourazowe, przeciążeniowe, zapalne;  3)reumatoidalnych, takich jak: zmiany zwyrodnieniowe stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa; 4) innych (chirurgicznych, onkologicznych) takich jak: amputacje kończyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Rehabilitacja wykonywana jest w zakresie: kinezyterapii (leczenie ruchem),                                                                                                               fizykoterapii (leczenie wykorzystujące czynniki fizykalne) i  masażu.

Kinezyterapia to leczenie z wykorzystaniem różnych form ruchu. Głównym celem tej terapii jest przywrócenie bezbolesnych ruchów kręgosłupa i kończyn, poprawienie  wydolności organizmu i wytrzymałości mięśni. Leczenie obejmuje również kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych. Umożliwia uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, przywrócenie prawidłowej mechaniki, umożliwia prawidłowy przebieg procesów przebudowy tkanek po urazach i operacjach, przeciwdziała wtórnym zanikom w układzie kostno-mięśniowym w postaci ograniczeń ruchu, zapobiega powikłaniom w układzie krążenia i oddychania, które mogą wynikać z długiego unieruchomienia.                                                                                                                                                                                                                                

Masaż jest formą oddziaływania na ustrój, za pomocą której wykorzystuje się bodźŸce mechaniczne, głównie w postaci ucisku na tkanki. Celem masażu jest zadziałanie na układ ruchu oraz na skórę, tkankę łączną, tkankę tłuszczową, zakończenia nerwowe w skórze, a także układ krwionośny i chłonny. W efekcie uzyskuje się: rozszerzenie naczyń krwionośnych, zwiększenie przemiany tlenowej w mięśniach, szybszą przemianę materii, pobudzenie układu nerwowego. W naszym domu  stosowany jest  masaż klasyczny ręczny, masaż specjalny ręczny, drenaż limfatyczny.

Mieszkańcy  chętnie  korzystają  z zabiegów kinezyterapii, z wyszczególnieniem ćwiczeń ogólno-kondycyjnych, ćwiczeń na przyrządach, rotorów kończyn górnych i dolnych,  z atlasu i roweru stacjonarnego, jak  również chętnie uczestniczą w gimnastyce porannej.