KOMUNIKAT

 

z dnia 30 września 2020 roku

 

 

W związku z nasilającą się transmisją koronawirusa SARS-CoV-2 (ponowny wzrost zakażeń) Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie informuje, iż od dnia 01.10. 2020 roku zaleca się wstrzymanie odwiedzin Mieszkańców Naszego Domu aż do odwołania. Decyzja ta została podjęta w oparciu o pismo WPS-II.9421.1.96.2020 MM Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2020 roku oraz ze względu na obowiązujące nakazy i zalecenia Służb Sanitarno-Epidemiologicznych dotyczące postępowania z koronawirusem. Ma to na celu ograniczenie ryzyka i przede wszystkim jest to podyktowane tylko i wyłącznie dobrem Mieszkańców naszego Domu (Mieszkańcy naszego Domu stanowią grupę wysokiego ryzyka). Wszelkie informacje o Mieszkańcach będą możliwe poprzez kontakt telefoniczny

Numer tel. – 24 276 74 74 w godz. 8.00 – 15.00 u upoważnionego personelu. Natomiast rozmowy z Mieszkańcem w godz. 8.30- 22.00.

W październiku br. uruchomimy kontakt za pomocą aplikacji MessengerWhatsApp. Będzie wówczas możliwość zobaczenia i porozmawiania z mieszkańcem. O powyższym powiadomimy w kolejnym komunikacie.