Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie

otrzymał nieodpłatnie od Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej działającego w imieniu Województwa Mazowieckiego, profesjonalne urządzenie do oczyszczania powietrza ERTE AIR 2.0 Electronica ITEL S.A wraz z trzema kartridżami. Jest to  rzeczowe wsparcie  naszego DPS-u, w którym  przebywają  osoby z grupy największego ryzyka zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) –  osoby starsze i przewlekle chore.Łączna wartość przekazanego urządzenia i kartridży wynosi: 9 782,69 zł.Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.