O NAS

 

Dzienny Dom „Senior+” w Szczutowie to przyjazne miejsce dla osób starszych, w którym mogą najpełniej spędzać jesień życia. Panuje tu miła i rodzinna atmosfera.

Misją Domu „Senior+” jest pomoc osobom starszym, utrzymanie ich samodzielności, aktywności fizycznej  i społecznej oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości.

 

Oferta Domu skierowana jest do nieaktywnych zawodowo mieszkańców Powiatu Sierpeckiego w wieku 60+. Zakres usług obejmuje w szczególności usługi: socjalne (w tym ciepły posiłek), edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie oraz terapii zajęciowej. Dom przeznaczony jest dla 28 osób. Zapewniamy wsparcie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, przez 8h dziennie. Budynek Dziennego Domu „Senior+” jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zasady przyjęcia:

  1. Złożenie deklaracji i zaświadczenia lekarskiego w: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu lub Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.
  2. Przyjęcie do Domu następuje w drodze decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

Pobyt w Domu jest częściowo odpłatny. Opłata jest uzależniona od dochodu Uczestnika.