Dostawa  wyrobów chłonnych jednorazowego użytku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej

im. Jana Pawła II w Szczutowie DPS.KA.214.3.2021